• امروز : یکشنبه - ۱۳ اسفند - ۱۴۰۲

کاهش ساعت کاری ادارات خوزستان

۱۶خرداد
ساعت کاری ادارات لرستان یک ساعت کاهش یافت
جهت صرفه جویی در مصرف برق؛

ساعت کاری ادارات لرستان یک ساعت کاهش یافت

به منظور مدیریت مصرف برق، ساعت کاری ادارات استان لرستان یک ساعت کاهش یافت.