• امروز : یکشنبه - ۱۳ فروردین - ۱۴۰۲

امتحانات ابتدایی ۱۴۰۰

۲۶فروردین
امتحان سه درس پایه ششم به صورت نهایی برگزار می شود/ سایر پایه های ابتدایی به صورت توصیفی ارزشیابی می شود
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش لرستان؛

امتحان سه درس پایه ششم به صورت نهایی برگزار می شود/ سایر پایه های ابتدایی به صورت توصیفی ارزشیابی می شود

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش لرستان از دستورالعمل ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نوبت دوم دانش آموزان دوره ابتدایی لرستانو برگزاری آزمون در این رابطه خبر داد.