• امروز : دوشنبه - ۱ مرداد - ۱۴۰۳

مسکن اقدام ملی زنجان

۱۵خرداد
طرح مسکن اقدام ملی دورود: در مرحله ای به نام هیچ.
پس از گذشت 17 ماه؛

طرح مسکن اقدام ملی دورود: در مرحله ای به نام هیچ.

طرح مسکن اقدام ملی قرار بود ادامه دهنده ی راه مسکن مهر باشد و ۴۰۰هزار خانواری که تا کنون صاحب مسکن نشده اند را خانه دار نمایند. تبلیغات مسکن ملی به گونه ای بود که به خریداران اطمینان می داد این مسکن ها  در در زمان مقرر وعده شده، تحویل داده خواهد شد. اما اکنون داستان به گونه ای دیگر رقم خرده است.