• امروز : شنبه - ۱۲ اسفند - ۱۴۰۲

واکسیناسیون فرهنگیان سیلاخور

۰۹مرداد
آغاز واکسیناسیون فرهنگیان منطقه سیلاخور
همزمان با سراسر کشور؛

آغاز واکسیناسیون فرهنگیان منطقه سیلاخور

واکسیناسیون فرهنگیان منطقه سیلاخور همزمان با فرهنگیان سراسر کشور در پایگاه سردار شهید سردار شهید سلیمانی دورود آغاز شد.