بایگانی‌های کارخانه سیمان دورود - پایگاه خبری گهرخبر
در آستانه جشن تولد ۷۰ سالگی کارخانه سیمان دورود/فاز ۴ سیمان دورود در حد زمین خاکی است 26 شهریور 1399
گهر خبر تاریخچه فاز 4 کارخانه سیمان دورود را بررسی می کند:

در آستانه جشن تولد ۷۰ سالگی کارخانه سیمان دورود/فاز ۴ سیمان دورود در حد زمین خاکی است

ظفر پاپی/گهرخبر: کارخانه سیمان دورود در حالی به جشن تولد 70 سالگی خود نزدیک می شود که نفس های پر دود این واحد کهنسال نفس کشیدن را برای شهروندان دورودی سخت کرده است.

فاز ۴ کارخانه سیمان دورود ؛ پروژه ای که در حد کلنگ افتتاحیه ماند 30 شهریور 1398
وعده هایی که هیچگاه برای شهر دورد رنگ واقعیت نگرفت

فاز ۴ کارخانه سیمان دورود ؛ پروژه ای که در حد کلنگ افتتاحیه ماند

فاز 4 کارخانه سیمان دورود بعد از گذشت 11 سال از شروع طررح تحقیقاتی خود تا سال 98 فقط در حد یک وعده و وعید یک جمله باقی ماند که توسط دو وزیر صنعت و معدن افتتاح گردیده است.

کارخانه سیمان نماد شهر دورود است/منصفانه نقد کنیم 29 شهریور 1398
کارخانه سیمان دورود را منصفانه نقد کنیم

کارخانه سیمان نماد شهر دورود است/منصفانه نقد کنیم

روزگاری کارخانه سیمان دورود در سه شیفت مجزا و به صورت شبانه روزی بیش از 20درصد از سیمان کشور را تامین می کرد. کارخانه ای که رفاه کارگران خود را در اولویت اول قرار داده بود.